ROK 2018

Výstava ZO ČSCH Sluštice 2018

 

Ve dnech 28. 7 – 29. 7. 2018 byla uskutečněna již tradiční výstava drobného zvířectva na našem chovatelském areálu ve Slušticích. Celá výstava se nesla ve slavnostním hávu k 50. výročí založení naší organizace. Pozvali jsme naše bývalé členy a sponzory ke srdečnému posezení v areálu výstaviště. Nájemce občerstvení postavil velký party stan, kdyby náhodou spadly nějaké kapky deště. Doprovodný program byl umocněn seskokem parašutistů. Vedení výstavy oslovilo uměleckého kováře, ukázku řezbářství, pletení košíků a ukázku drátenictví malování na obličej a také králičí hop ,který nám předvedli chovatelky z české republiky a Dánska bylo to krásné zpestření naší výstavy. Sluníčko krásně ohřívalo celé výstaviště. Posuzování zvířat měli na starosti u králíků Ing. Patras Jiří, PhDr. Jan Jirků a Petr Matoušek. U drůbeže udělovali body Ing. Szebestová Zdeňka a Tomáš Moravec. U holubů to byl Mgr. Kožíšek Luboš. Ostrahu objektu nám zajišťovala firma GARANT s.r.o.

 

Výsledky výstavy Sluštice 2018

 

Drůbež:

Výstavu obeslalo 14 vystavovatelů se 100 kusy drůbeže hrabavé a 4 kusy drůbeže vodní. Získali 7x čestnou cenu a 1x pohár, který získal Oldřich Mach z ZO Hostivař s plemenem Křepelka japonská masná divoce zbarvená.

V soutěži chovatelů se umístili takto: 1. Oldřich Mach 191 b        ZO Hostivař

                                                     2. Jana Švíbková 190,5b     ZO Sluštice

                                                     3. Libor Václavík 189 b       ZO Ondřejov

 

Králíci:

 

Výstavu obeslalo 36 vystavovatelů se 165 ks králíků. Získali 15x čestnou cenu a 4x pohár.

Nejlepší kolekce         Kouša Ondřej    Vmš (380,5 b) ZO Velká Chuchle

Nejlepší 1.0               Dvořák Radek    Hem (95,5 b)   ZO Velká Chuchle

Nejlepší 0.1                Houšťová Jitka   Tč (95,0 b)   ZO Velká Chuchle

Nej. Ml. Chovatel        Krátký Tomáš     Čč   (95,0 b) ZO Velká Chuchle

 

V soutěži chovatelů králíků zvítězil:         1.            Kouša Ondřej                    Vmš       ZO Velká Chuchle

                                                          2.            Kudr Milan                         Kal          ZO Sluštice

                                                          3. – 4.   Švíbek Jan                           Vč           ZO Sluštice

                                                                      Vančat Stanislav               Čm         ZO Čísovice

 

Holubi:

 

Výstavu obeslalo 13 chovatelů s 98 ks holubů. Získali 10x čestnou cenu a 2x pohár. Poháry získali Drahoš Lubomír (Pražský Rejdič Krátkozubý Bělouš) ze ZO Vestec. Druhý pohár získal Vančat Stanislav (Český Stavák Černý Bělohrotý) ze ZO Čísovice.

 

Vyhodnocení soutěže chovatelů holubů: 1.    Vančat Stanislav    Český stavák černý bělohrotý

                                                         2. – 4. Hejna Jaroslav    Český stavák bílý

                                                                   Čadil Karel           Koburský skřivan

                                                                   Vančat Stanislav Barevnohlávek

 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu výstavy Sluštice 2018. Velké poděkování také patří OÚ Sluštice pod vedením Jaroslava Pavlíčka a sponzorům kteří nám pomohli svými financemi udělat tak krásnou výstavu. Poháry věnovali členové ZO ČSCH Sluštice a Obecní úřad Sluštice.

 

Výroční členská schůze ČSCH ZO Sluštice 24. 3. 2018 s oslavami k 50. výročí založení ZO ČSCH Sluštice

 

 

Výroční schůze se uskutečnila 24.3. 2018 v hostinci U Simonů v obci Křenice. Nás oblíbeny hostinec ve Slušticích byl z důvodu nemoci uzavřen a tak vedení naši organizace našlo náhradu v obci Křenice. Veškerá příprava nám vyšla na jedničku nebyl s ničím žádný problém. Při prezentaci členů které jsme pozvali jsme měli obavy aby se všichni pozvání bývalý i současní členové naši organizace do tohoto hostince vešli, ale zasedací pořádek byl naplánován do posledního městečka. Byli pozváni bývalí členové kteří svojí pílí a umem přispívali k rozkvětu naši organizace. Na minulých schůzích padl návrh odměnit tyto členy za jejich práci. Objednali jsme pamětní plakety od firmy SABE a na této výroční schůzi jsme je předali. Odměněni byli: Jan Švibek,František Šlingr, Ladislav Křivánek, Zdeněk Pilný, Josef Chmel, Miloslav Kadeřávek, Miroslav Dvořák, Václav Linhart, Marie Vosáhlová, Augustin Oppl, Pavel Oppl, Jana Švíbková, Milan Čech, Jaroslav Hejna, Antonín Potočár, Miloslav Polách, Luboš Petříček, Jaroslava Petříčková, Milan Kudr, Michal Devín, Vladimír Vávra, Jaroslav Jíra, Pavel Rathouský.

Pamětní medaile k 50. výročí založení naši organizace obdrželi všichni současní členové a významní hosté.

Dalším odměněnim byla předání svazových vyznamenání v chovatelství I.,II., nebo III. Stupně

Odměněni byli 1. Stupeň  Jan Švíbek

                             2. Stupeň  Milan Kudr

                             3. Stupeň  Jaroslav Petříčková a Josef Galis

Ústřední výbor ČSCH předal čestná uznání obdrželi př. Michal Devin, Jana Švíbková, Jaroslava Petříčková, Petr Koktan Ing. , Luboš  Petříček , Pavel Oppl, Vladimír Vávra, Jaroslav Jíra, Jaroslav Hejna, Augustin Oppl, MilanČech, Miloslav Polách, Marie Vosáhlová.

 

Jako každý rok na výroční schůzi zveme zástupce a členy z okolních organizací chovatelů drobného zvířectva. A také byl pozván předseda okresní organizace chovatelů drobného zvířectva př. Tesařík. Byli pozváni také jednotlivý členové Petr Bajer, Olga Vašíčková a Miroslav Dvořák. Toto bylo k úvodu této slavnostní schůzi k 50. výročí založení naši organizace ČSCH Sluštice. Celou schůzi jako každý rok vedl předseda organizace Jaroslav Hejna.

 1. Prvním bodem programu schůze bylo zahájení a uvítání všech přítomných členů a hostů kteří se zúčastnili naši schůze a také seznámeni s programem a jim následným schválením.

               Program byl schválen jednohlasně a tak se schůze řídila tímto programem.

 1. Volba návrhové a mandátní komise kterou vedl Michal Devín

Návrh těchto členů byl z členské schůze. Navrženi byli A. Oppl – předseda a členové Eva Stašková a Jana Švíbková

Tito kandidáti byli jednohlasně zvoleni

 1. Volba volební komise vedl Michal Děvín

Dle návrhu z členské schůze předseda Milan Kudr

                                                        Členové  Pavel Oppl a Josef Galis

Všichni kandidáti byli jednohlasně zvoleni a začali pracovat v tomto složení.

 1. Historie ZO ČSCH Sluštice k 50. Výročí založení naši organizace

Zprávu přednesl předseda Jaroslav Hejna, který je zakládající člen této organizace a je v organizaci úplně od začátku a jeho vyprávění je velice poutavé. Myslím si někteří bývalý členové při tomto vyprávění si vzpomněli jak to v začátcích vše připravovali jak nakupovali a půjčování si klece aby mohli udělat první výstavu drobného zvířectva v místní restauraci. Potom začali spolupracovat z tehdejším národním výborem na současném chovatelskem areálu. Byla to několika stránková zpráva o dění této organizace v průběhu padesáti let.

 1. Zprávu mandátní komise přednesl zvoleny předseda A. Oppl
 2. Zprávu jednatele organizace přednesl J. Švíbek

Částečně navázal na zprávu k 50 výročí založení naši organizace. Jednatel poděkoval všem přítomným a hlavně poděkoval členům i ostatním kteří pomohli zvládnout výstavu Sluštice 2017 a veškeré práce s tímto spojené. Hlavně brigády a veškerou agendu. Stále se učastnime schůzi každý první pátek v měsíci v hostinci u Chejnů ve Slušticích a výstavu pořádáme na chovatelském areálu ve Slušticích v sousedstvi fotbalového hřiště.

 1. Zpráva odboru králíků

Předseda odboru králíků př. A. Oppl poděkoval všem chovatelům králíků za obsazení výstav v okolí i na mezinárodním poli. Nejlepším chovatelem byl Milan Kudr a ostatní s nemalymi výsledky ho následovali Jan Švíbek, Michal Devin, Milan Čech a ostatní. Na výstavě Sluštice 2017 bylo vystaveno 145 ks králíků od 46 vystavovatelů.

 1. Zpráva odboru drůbeže

Předseda odboru drůbeže př. Michal Devin poděkoval chovatelům drůbeže za obsazení výstav a hezké ocenění jejich zvířat.

 1. Zpráva odboru holubů

Předseda odboru holubů př. Jaroslav Hejna poděkoval také za zvládnutí výstavy Sluštice 2017 ohledně holubů a ocenění těchto zvířat.

 1. Zpráva pokladní

Zprávu pokladní přednesl pokladník Petr Koktan Ing.

 1. Zpráva revizní komise

Zprávu přednesl její předseda Pavel Oppl. Veškeré pokladní knihy a účtu bylo shledáno vše v pořádku. 

 1. Volby do výboru ZO a revizní komise

Návrh z členské schůze:

Předseda Jaroslav Hejna

Členové výboru: Milan Kudr, Augustin Oppl, Luboš Petříček , Jan Švíbek, Michal Devín, Josef Galis

Revizní komise: Pavel Oppl, Milan Čech a Eva Stašková

 1. Volba kandidátů na okresní konferenci v r. 2018

Návrh z členské schůze : Jaroslav Hejna a Michal Devín

                               Náhradník: Milan Kudr

 1. Volba kandidátů do výboru OO ČSCH

Návrh z členské schůze: Milan Kudr a Jan Švíbek

Revizní komise: Augustin Oppl

 1. Přestávka
 2. Diskuze
 3. Návrh a schválení usnesení
 4. Závěr, oběd, tombola a volná zábava