Rok 2012

Výstava Sluštice 2012

 

V obci Sluštice na okrese Praha-východ, se konala v termínu 28 -29. 7. 2012 tradiční výstava drobného zvířectva. Po oba dva dny nám přálo počasí, a proto návštěvnost výstavy byla dobrá. Pořádáme tento chovatelský svátek společně s místní poutí. Připravili jsme na víkend doprovodný program, který se skládal z králičího hopu,(přeskok překážek králíky), ukázka řezbářské činnosti a prezentaci včel a produktů, které tyto pracovité zvířátka produkují. Tombola a turnaj v kopané na místním stadiónu už patří tradičně do programu naší výstavy. Dovolte, abych se ještě v krátkosti vrátil k programu výstavy. Ukázku králičího hopu předvedla, př. Šípová s dcerou a byla to pěkná podívaná pro děti, ale také pro dospělé, kteří lemovali celou délku překážkové dráhy. Děti si mohli vyzkoušet přeskok s králíky na dráze a to se jim velice líbilo. Další bod programu byla ukázka řezbářské činnosti, kterou prezentoval Lukáš Petříček. O výrobky a techniku se zajímali dospělí, děti svůj zájem soustředili na králičí hop a nakupování tomboly do, které přispěli chovatelé i živými zvířaty o které měli děti velký zájem tyto králíčky vyhrát, někdy se to podařilo, jindy se museli, spokojit s ostatním sortimentem. Prezentaci včel nám a ostatním návštěvníkům předvedl p. Lehovec z Pacova u Říčan. Tradiční seskok parašutistů byl přesunut na neděli. Příjem zvířat a posuzování proběhlo bez komplikací. Na posuzování byli delegováni Jaroslav Verner a Václav Chmelík na králíky. Drůbež posuzoval Tomáš Moravec a holubi tradičně posuzovatel Otakar Dvořák. Celkem výstavu obeslalo 41 vystavovatelů z toho 7 ml. chovatelů. Bylo vystaveno 244 ks zvířat z toho 133 ks králíků, 71 ks holubů a 40ks drůbeže 12ks vodní a 23ks hrabavé.

 

Výsledky výstavy:

 

Králíci: Bylo uděleno 12 čestných cen a 2 poháry, které získali:                                                                                                      

Kaiser Fr.                Čm          95b          ZO Veleň

            Drška Fr.                 Sž           95b          ZO Dubeč

 

Soutěž chovatelů králíků:      1.  Čadil Karel         Ha           379b        ZO Mukařov

                                                2.  Flieger Aleš      Tč            379b        ZO Český Brod

                                                3.  Souček Petr      Nč           378b        ZO Mukařov

 

Holubi: Bylo uděleno 9 čestných cen a 2 poháry, které získali:

 

Hejna Jaroslav      Český stavák černý lysý      95b               ZO Sluštice

Čadil Karel            Koburský skřivan               95b               ZO Mukařov                                                              

 

Soutěž chovatelů holubů:             1. Čadil Karel   Koburský skřivan     ZO Mukařov

                                                      2. Pecka Milan Benešovský bílý      ZO Všestary

                                                      3. Pecka Milan Benešovský bílý      ZO Všestary

 

               

                                                              

Drůbež: Uděleny byly 4 čestné ceny a 2 poháry, které získali.

 

Švíbková Jana         zWb        94b          ZO Sluštice (nej. jedinec hrabavá drůbež)

Čadil Karel              hČ            95b         ZO Mukařov  (nej. jedinec vodní drůbež)

 

Soutěž chovatelů drůbeže:       1. Čadil Karel               hČ            190b            ZO Mukařov

                                                  2. Švíbková Jana          zWb        188,5b           ZO Sluštice

                                                  3. Bajer Petr                kAP          187,5b          ZO Čelákovice

 

 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a celém průběhu výstavy. Velký poděkování patří také sponzorům, kteří naší výstavu zaštítili finanční pomocí. Děkujeme a zveme všechny na tradiční výstavu k nám do Sluštic v roce 2013.

 

               

                                                                                                                                                                            ZO ČSCH SLUŠTICE