VÝSTAVA SLUŠTICE 2013

 

Základní organizace chovatelů v obci Sluštice na okrese Praha - východ pořádá každoročně o posledním víkendu v měsíci červenci tradiční výstavu drobného zvířectva letos tato významná událost připadla na 27.7 - 28.7. 2013.Na této výstavě prezentují chovatelé své výsledky za poslední sezónu a zároveň prezentují svojí zálibu široké veřejnosti, která navštíví výstavu v hojném počtu pokud to počasí dovolí. Letos nám počasí velice přálo, když se slunce vyšplhalo do teplotního rekordu tak se návštěvnost trochu utlumila. Teplota se šplhala stále výš a tak museli chovatelé ochlazovat vrchní díl klecí. Pátek před výstavním vikendem jsme provedli posuzování zvířat. Výstavu obeslalo padesát pět vystavovatelů z toho šest mladých chovatelů Celkem bylo ve výstavních klecích 344 ks zvířat z tohoto počtu bylo 187ks králíků 27 plemen. Holubů bylo 89 ks deseti plemen a drůbeže se sešlo 67ks 15 plemen. Na tuto výstavu za posuzovatele byli delegováni na králíky Jaroslav Verner, Stanislav Ekrt a Václav Chmelík. Drůbež měl na starosti Tomáš Moravec a holubi ocenil Rudolf Pikal.

 

Výsledky:

Mezi chovateli králíků se vítězem soutěže stal Jan Švíbek Vč 380, 5 b. Druhý skončil Zdeněk Kohout Tč 380 b. Třetí místo obsadil Štěpán Březina ml. chov. Čč 379.5b. Pohár za nejlepšího samce výstavy získal Hermelín modrooký 96b chovatele Karla Čadila. Pohár nejlepší samice výstavy získalo plemeno Vč 95,5b chovatele Jana Švíbka. Ocenění nejlepší kolekce výstavy získal chovatel Jan Švíbek plemene Vč 380,5b. Posuzovatelé udělili šestnáct čestných cen. Chovatelé drůbeže soutěžili dva poháry a čtyři čestné ceny. Soutěž mezi jednotlivými chovateli vyhrál Karel Čadil s plemenem Husa česká s počtem 188,5b ze základní organizace Mukařov. Druhé místo obsadila Jana Švíbková s plemenem zakrslá vyandotka bílá s počtem 187b ze základní organizace Sluštice. Třetí místo ziskal Petr Bajer s plemenem Husa česká s počtem 186b. ze základní organizace Čelakovice. Pohár za nejlépe hodnocené zvíře hrabavé drůbeže získal Karel Čadil na plemeno Australka zdrobnělá ZO Mukařov. Druhý pohár též získal Karel Čadil za nejlépe ohodnocené zvíře vodní drůbeže plemene Husa česká. Posuzovatel přidělil čtyři čestné ceny. V soutěži holubářů na prvním a druhém místě se stejným počtem bodů umístili Eva Hašková ze základní organizace Všestary s plemenem Benešovský modrý 471b. a Jaroslav Hejna základní organizaceSluštice s plemenem Český stavák černý také 471b. Třetí až páté místo obsadili tito chovatelé Karel Čadil ze základní organizace  Mukařov s plemenem koburský skřivan 470b  další byl Antonín Rak základní organizace Sluštice s plemenem texan a pátý v pořadí Milan Pecka základní organizace Všestary s plemenem benešovský bílý. Poháry na nejlépe hodnocené zvířata získali Miloslav Mlch s plemenem český stavák černý a Jaroslav Hejna s plemenem český stavák černý lysý. Při této výstavě soutěžili mladí chovatelé o poháry v odboru drůbeže,holubů a králíků a poháry získali:

                                               Drůbež:  Filip Dostál s plemenem česká slepice zlatá kropenatá

                                               Holubi:    Daniel Vydrař s plemenem moravský pštros černý šupkatý

                                               Králíci:    Štěpán Březina s plemenem český červený

Všechny poháry, které získali chovatelé věnovali naši členové základní organizace Sluštice jmenovitě Jaroslav Hejna, Miloslav Polách, Augustýn Oppl, Pavel Oppl, ing. Petr Koktan, Milan Kudr, Jan Švíbek.

Chtěli bychom poděkovat všem vystavovatelům, kteří obeslali velice kvalitními zvířaty, posuzovatelům za jejich profesionální přístup a výkon při posuzování zvířat. Také celému kolektivu chovatelů ZO ČSCH Sluštice za přípravu a průběh výstavy. Velké poděkování si zaslouží předseda chovatelů za velké úsilí a píli při přípravě areálu. Nesmim zapomenout také na Michala Devína za jeho práci se Sluštickou mládeží, kteří nám velice pomohli při přípravě v jejím průběhu, ostraze a v následném závěru. Poděkovat musím také sponzorům, kteří nám svými sponzorskými dary pomáhají tuto výstavu utvářet. Úplným závěrem bych Vás chtěl všechny pozvat na příští výstavu Sluštice 2014.