Aktuality 

Vážení přálelé,
 
páteční schůze chovatelů ZO Sluštice se přesouvá na sobotu 13.7.2019 na 10 hodinu, místo konání chovatelský areál.
Účast všech je žádoucí, především budeme upřesňovat program a služby na výstavě. 
V tuto sobotu 13.7.2019 od 8 hodin se zároveň koná v chovatelském areálu brigáda, budeme stavět výstavní klece.
 
S pozdravem
Jan Švíbek
jednatel

Vážení chovatelé

Chěl bych připomenout termíny brigád:neděle 9.6 / sobota 13.7 /neděle 21.7 vše od 8:00 na chovatelském areálu Sluštice

a dále dle potřeby nebo vlastních možností. Informace o možnostech samostatné práce na areálu u předsedy ZO ČSCH Sluštice

VÝSTAVA SLUŠTICE 2019

DATUM KONÁNÍ:      27.7. - 28.7. 2019 Chovatelský areál Sluštice

DODÁNÍ ZVÍŘAT NA VÝSTAVIŠTĚ: 25.7. 2019  (Příjem zvířat od 16:00 hod. do 18:00hod )

POSUZOVÁNÍ: 26.7. 2019 Od 8:00 hod

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 12.7. 2019

 

BLIŽŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ VÝSTAVY SLUŠTICE 2019 KE STAŽENÍ V SEKCI DOKUMENTY

 

Český svaz chovatelů – základní organizace Sluštice, Praha – východ

Vás srdečně zve k obeslání a návštěvě

 

Okresní výstavy králíků, drůbeže a holubů

 

konané ve dnech 27.7. – 28.7. 2019 v chovatelském areálu Sluštice

 

Výstavní podmínky:

 

1.         Rozsah výstavy:        okresní (soutěž jednotlivců)  – králíků, drůbeže a holubů

 

2.         Všeobecné podmínky: zvířata je možné přihlásit pouze klinicky zdravá, králíky vakcinované proti moru a myxomatóze, drůbež a holubi vakcinované proti Newcastleské chorobě. Kopii potvrzení o vakcinaci  předložte při příjmu. Potvrzení od veterinárního lékaře nevyžadujeme.

U králíků lze vystavovat jednotlivce nebo čtyřčlenné kolekce, u drůbeže jednotlivce nebo kolekce o min. počtu v jedné kolekci 1x 1.0 a 1x 0.1, holubi jednotlivce nebo pětičlenné kolekce ve voliéře.

Klecné zdarma. Katalog včetně vstupného pro vystavovatele celkem á 50,- Kč,

3.         Dodání na výstavu:   pouze vlastní dovoz – odvoz, zvířata musí být na výstavišti ve čtvrtek  25.7.2019 -  příjem od 16 hod. do 18 hod. Králíci a drůbež musí být zváženi.

           Váhu zvířat s číslem kroužku nebo tetováním napište na papírový štítek a odnímatelně připevněte na přenosku.

4.         Posuzování:     pátek  26.07.2019 od 8.00hod. bez přístupu veřejnosti.

5.         Uzávěrka přihlášek:    12.7.2019

            Přihlášku vyplňte s jménem a adresou vystavovatele, členstvím příslušné ZO a obvyklým soupisem zvířat (názvy  plemen a jejich rázů vypisujte celé, zkratky uveďte v závorce). V hlavičce přihlášky musí být čitelně uveden druh vystavovaných zvířat (K, D, H), na každý druh vystavovaných zvířat použijte samostatnou přihlášku. Přihlášku můžete podat pouze písemně nebo e-mailem, v  případě zaslání  e-mailem platí přihláška po zpětném potvrzení.

6.         Otevření výstavy:

                                            sobota     od 08.00hod. do 19.00h (hlavní doprovodný program)

                                              neděle  od 08.00hod. do 14.00hod.

            Zvířata budou vystavovatelům vydávána v neděli (bez výjimek) od 14.00hod. do 17.00hod.

7.         Podmínky soutěží:

            Králíci

            Soutěž jedn. chovatelů: (mohou se zúčastnit i mimookresní vystavovatelé):

            Soutěží se s jednou čtyřčlennou sourozeneckou kolekcí. Ostatní podmínky dle vzorníku.                                                                                                                        

Drůbež

            Soutěž jedn. chovatelů: (mohou se zúčastnit i mimookresní vystavovatelé), do soutěže bude zařazeno – 2 ks drůbeže jednoho chovatele, vždy dva nejlépe ocenění jedinci 1.0 a 0.1 z vystavené kolekce.

            Holubi

            Soutěž jedn. chovatelů: soutěží se s kolekcí. 5 ks holubů jednoho plemene a barevného rázu

            Soutěž jednotlivých chovatelů: počet soutěžních kolekcí není omezen. Do soutěže bude zařazena vždy nejlepší kolekce vystavovatele v dané odbornosti. Vítězové v jednotlivých odbornostech získají 25kg granulovaného krmiva.

           Vyhodnocení soutěží: součet bodů soutěžních a oceněných zvířat nejlepší soutěžní kolekce vystavovatele, při rovnosti bodů rozhodují čestné ceny, even. posuzovatelé.          

8.         Přihlášky:      zasílejte na adresu:   A. Oppl

                                                                       Březí 96

                                                                       Říčany  251 01                    

                                                                                                                      mobil: 724 102 915

                                                                                                         e-mail: augustinoppl@seznam.cz

9.         Prodej zvířat: na přihlášce uveďte cenu, přiložte rodokmeny (u králíků). K ceně bude připočtena 10% přirážka ve prospěch pořadatele.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo učinit potřebné změny nutné v zájmu výstavy.

 

Reklamní texty a informace určené ke zveřejnění v katalogu zasílejte nejpozději do 12.7.2019 na adresu jednatele výstavy:

Michal Devín, Sluštice 19, 250 84                    tel.                              739 589 472

                                                                       e-mail:                         michaldevin@seznam.cz