Rok 2017

VÝSTAVA SLUŠTICE 2017

Český svaz chovatelů drobného zvířectva základní organizace Sluštice uspořádala dne 29.7 – 30. 7. 2017 tradiční výstavu na našem chovatelském areálu, který jsme o dohodnutých brigádách zvelebili a připravili na výstavu. Hlavním úkolem těchto brigád bylo částečné oplocení areálu, které jsme v rámci možností a počtu brigádníků úspěšně splnili. Bujnou vegetaci jsme ostříhali, abychom mohli postavit klece pro drůbež. Celý areál byl vyklizen od odpadků, které tam nafoukal vítr, ale některé odpadky tam zanechali návštěvníci při večerních a nočních radovánek. Po dobu konání výstavy bylo zajištěno občerstvení od firmy Kallasch, kteří se starali o prázdné žaludky návštěvníků. Kulturní program jsme sestavili na členských schůzích. V kulturním programu nechyběl jako již tradiční seskok parašutistů, malování na obličej. Ukázky pletení košíků, některé návštěvníky také zaujalo drátenictví a ukázka řezbářství. Kovářské řemeslo má stále své kouzlo. Sportovním programem byl turnaj v kopané na místním fotbalovém hřišti. Výstava je pořádána ve spolupráci s Obecním úřadem ve Slušticích. Poděkovat bychom chtěli také sponzorům, kteří podpořili naší výstavu formou reklamy v našem průvodci výstavou, který zpracováváme v průběhu posuzování zvířat. Před otevřením výstavy je tento průvodce připraven v tištěné formě pro všechny návštěvníky a chovatele, aby si mohli prohlédnout, jakým bodovým ohodnocením byla oceněna jejich zvířata. Tombola je tradiční činnost jak návštěvníkům výstavy zpříjemnit čas strávený na chovatelském areálu. Zvířata a výstavní areál po večerních hodinách měla na starosti hlídací společnost, která svojí práci odevzdala na profesionální úrovni, a proto se mohli všichni pořadatelé po uzavření výstavního areálu věnovat společenské činnosti formou tance a ochutnávkách různých pokrmů a také tak trošku destilátů a piva.  Závěrem této zprávy bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili této výstavy jako pořadatelé, sponzoři a návštěvníci.

 Na posuzování zvířat byli delegováni:

Králíci: ing. Patras Jiří, Dvořák Bohumil, Matoušek Petr.

Drůbež: ing. Szebestová Zdeňka, Moravec Tomáš

Holubi: Mgr. Kožíšek Luboš

Výsledky:

Králíci

Soutěž jednotlivců:    Kouša Ondřej                   Vmš                      380b

                                       Zuska Josef                        Vb                          380b

                                      Houšťová  Jitka                                            380b

Poháry získali:   Staňková Nicole (Nejlepší 1.0) ZBdiv 95,5b

                            Čech Milan         (Nejlepší 0.1) Čsč   95,5b

                            Staňková Nicole (Nejlepší mladý chovatel) ZBdiv

 

Drůbež

Soutěž jednotlivců:        Švíbková Jana                   zWb                      190,5b

                                          Mach Oldřich                    křpJMP                 190,5b

                                          Cinegr Zdeněk                  Krčsdbl                 188,5b

Poháry získali:      Zajíček Josef      Kachna pekingská kolmá

                               Švíbková Jana   Zdrobnělá wyandotka bílá

 

Holubi

Soutěž jednotlivců:        Paták Ladislav                   Koburský skřivan             471b

                                          Čadil Karel                          Koburský skřivan             471b

                                          Drahoš Lubomír               Vídeňský rejdič                  469b

Poháry získali:   Drahoš Lubomír nejlepší  holub výstavy               96b        ZO Vestec

                             Hejna Jaroslav nejlepší stavák výstavy                  96b        ZO Sluštice

 

ČSCH ZO SLUŠTICE