Rok 2016

Výstava ZO ČSCH Sluštice 2016

 

Chovatelé ZO ČSCH Sluštice uspořádali ve dnech 30. - 31. 7. 2016 svou tradiční výstavu, které se zúčastnili chovatelé ze ZO ČSCH Sluštice a okolních základních organizací na Praze – východ, každá chovatelská výstava je místem setkání lidí, kteří mají stejného koníčka, proto zde vládla klidná atmosféra. Každá taková výstava je svátkem pro nás chovatele. Aby byla výstava hojně navštívena, k tomu je zapotřebí věnovat velkou pozornost propagaci a reklamě. Zajistili jsme informace o výstavě na našich stránkách www.zoslustice.cz v časopise Chovatel. Velké úsilí také vynakládáme na průvodce výstavou, který zajištujeme sbíráním informací v průběhu posuzováni od vedoucích odborností a po konečné úpravě našich vedoucích odborností odvezeme vše do tisku kde nám firma ,,Levné kopírování“ tím dochází k výraznému zvýšení úrovně a kvality tohoto průvodce. Průvodce obsahuje informace ohledně výstavy. Jsou zde informace o delegovaných posuzovatelích a informace o zvířatech včetně ocenění. V průvodci dále nechybí výsledky soutěži i jednotlivých chovatelů a rozdělení poháru a čestných cen nebo také reklamy sponzorů. N nechyběl doprovodný program, který obsahoval seskok parašutistů, malování na obličej, který byl jako minulý rok velice oblíbený. Ukázka kovářské a řezbářské techniky mile potěšila. Tombola byla také velice dobře zajištěna. Po dobu celé výstavy se o prázdné žaludky a žízeň starala rodinná restaurace Kallasch, která připravila lákavé pokrmy. Chovatelé základních organizaci, kteří potvrzením přihlášky přinesli své svěřence do výstavního prostoru areálu ČSCH Sluštice již ve čtvrtek 28. 7. 2016. V pátek 29. 7. 2016 pak proběhlo odborné hodnocení jednotlivých kusů a kolekcí králíků, drůbeže a holubů. Posuzování zabezpečili v odbornosti králíků: ing. Krausová Zuzana, Kunc Dušan a Anderle Jiří. V odbornosti drůbeže Moravec Tomáš a v odbornosti holubů Mgr. Kožíšek Luboš

 

Výsledky výstavy:

 

Králíci:

Vystaveno a posouzeno bylo 163 králíků 20 plemen a rázů. Poháry získali tito králici nejlepší samec český strakáč černý chovatele Milana Čecha ZO ČSCH Sluštice. Nejlepší samice vídeňský černý chovatele Jana Švíbka ZO ČSCH Sluštice. Pohár pro mladého chovatele získal Josef Zajíček s plemenem Vídeňský modrý. Soutěž chovatelů králíků byla vyhodnocena takto první byl Šach Václav Ssv ZO Čísovice, druhý Švíbek Jan Vč ZO Sluštice,třetí a čtvrté místo obsadili shodně Kocourek Miroslav Vm a Švíbek Jan Vč. Bylo uděleno 15 čestných cen v této odbornosti.

 

Drůbež:

Vystaveno a posouzeno celkem 92 ks z toho hrabavá 88ks 15 plemen a rázů, vodní ks a 2 plemen. Poháry na své svěřence získali hrabavá drůbež zdrobnělá maranska černá měděnokrká chovatele Václavíka Libora. Ve vodní drůbeži pohár získala kachna pekingská kolmá chovatele Zajíčka Josefa. V soutěži chovatelů drůbeže uspěli takto Dvořák Radek zWb ZO V. Chuchle, druhé pořadí získala Švíbková Jana zWb ZO Sluštice třetí a čtvrté pořadí získali Zajíček Josef kPk ZO Všestary a Mach Oldřich JPKr  ZO Hostivař. Bylo uděleno 8 čestných cen.

 

Holubi:

Vystaveno a posouzeno bylo 97ks zvířat 13 plemen.

V soutěži chovatelů holubů na prvním místě se umístil Miroslav Tesařík st. s  plemenem moravský pštros modrý ze ZO Ondřejov. Na druhém místě se umístila př. Kulhánková s plemenem benešovský bílý též ze ZO Ondřejov. Třetí byl také chovatel ze ZO Ondřejov př. Paták s plemenem koburský skřivan. Poháry v této odbornosti získali př. Miroslav Tesařík na plemeno moravský pštros modrý a druhý pohár získal př. Martin Dvořák ze ZO Úvaly s plemenem český stavák černý sedlatý. Mezi ostatní holubi bylo uděleno osm čestných cen.

Závěrem si všichni plně uvědomujeme, že k uskutečnění každé výstavy je třeba značný kus chovatelského nadšeni, obětavost a pochopení nejen členů organizace, ale též rodinných příslušníků a především sponzorů, bez nichž je uspořádání jakékoliv výstavy nemožné. Bezpochyby je nutné podotknout, že návštěvnost výstavy je podmíněna počasím a doprovodným programem, který zaujme návštěvníky. Na zdárném průběhu výstavy měli samozřejmě velkou zásluhu členové ZO ČSCH Sluštice, ale také Obecní úřad Sluštice, který výstavu zaštítil pohárem pro nejlepší zvíře výstavy. Poděkování také patří sponzorům a všem, kteří se na této výstavě podíleli. Velké poděkování také patří firmě Agroklas Horse – Salač z Úval, která věnovala veškeré krmivo pro zvířata na výstavu. Všechny bychom chtěli pozvat na výstavu v roce 2017.

                                                                             ZO ČSCH Sluštice